khách sạn giá rẻ | phòng đơn giá rẻ | phòng đơn lê đại hành

khách sạn giá rẻ | phòng đơn giá rẻ | phòng đơn lê đại hành

khách sạn giá rẻ | phòng đơn giá rẻ | phòng đơn lê đại hành

395 - 397 Đường Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
0906.476.995