KHÁCH SẠN CỬU LONG - khách sạn giá rẻ TPHCM

KHÁCH SẠN CỬU LONG - khách sạn giá rẻ TPHCM

KHÁCH SẠN CỬU LONG - khách sạn giá rẻ TPHCM

395 - 397 Đường Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
0906.476.995